מדיניות פרטיות הצדדים להסכם זה הינו "מחזורים", מרח' יגאל ידין 41 במודיעין (להלן: המפעילה),
ובין כלל המשתמשים האחרים באתר (להלן: המשתמשים)
בכל הנוגע לשימוש באתר: machzorim.com (להלן: האתר).
מדיניות זו היא הצהרת המפעילה כלפי המשתמשים. המפעילה רשאית לשנות מדיניות זו בכל עת.
המפעילה מעריכה את פרטיותך ועל כן ניסחה את מדיניות פרטיות זו על מנת
להבהיר לך איזה מידע נשמר על ידה וכיצד היא מטפלת בו.
בשימושך באתר הנך מסכים כי המפעילה תאסוף מידע זה ותשתמש בו בהתאם למדיניות זו.

המפעילה שומרת מידע מהסוגים הבאים:
שניתן על ידך, מידע שניתן על ידי אחרים ומידע שמסופק למפעילה במהלך גלישתך באתר,
לרבות מידע שסיפקת בעת הרשמה או בקשה להצעת מחיר.
מידע סטטיסטי כגון: כמות הצפיות בכל דף, העמודים המפנים לאתר,
סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, רזולוציית המסך ועוד.
מידע בעבור שימוש לצדדים שלישיים לצורך מתן שירותים, לרבות:
מתן אפשרות להרשמה לאתר ושירותים כגון: ,google+, twitter Facebook Google Analytics ועוד,
אשר לחלקם מדיניות פרטיות שונה ממדיניות זו. לצורך כך, הנך נדרש לעיין במדיניות הפרטיות של שירותים אלה
מעת לעת, ולוודא הסכמתך להם.
כדי לסיים את ההתקשרות עם המפעילה, או אם אתה חש כי פרטיותך נפגעת, נא פנה אלינו
בכתובת המייל: info@machzorim.com
על מנת שנוכל לסייע לך ביחס לנושא שיועלה על ידך.

למעלה ↑