הצדדים להסכם זה הינו מחזורים, מרח' יגאל ידין 41 במודיעין (להלן: המפעילה),
ובין כלל המשתמשים האחרים באתר (להלן: המשתמשים) בכל הנוגע לשימוש באתר: machzorim.com (להלן: האתר).
הסכם זה הינו מחייב וממצה ומטרתו להסדיר את היחסים בינך, המפעילה והמשתמשים האחרים באתר.
המפעילה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה בכל עת.
האתר כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות ואין בכך כדי להפלות בין המינים. האתר בפירוש מיועד עבור
שני המינים זכר ונקבה כאחד. אם אינך מסכים אם תנאי הגלישה, עליך לא לגלוש בעמודי האתר.
המפעילה מנהלת אתר המיועד ללקוחות המעוניינים בעיצוב גרפי של תמונת מחזור.
בגלישתך באתר הנך מסכים לכל האמור בתנאי הגלישה הרשומים בעמוד זה.
מטרת הסכם זה היא להסדיר את יחסיך עם המפעילה, לרבות זכותה להפסיק לתת את השירותים באתר בכל עת.
הסכם זה מסדיר את היחסים בינך לבין שאר המשתמשים באתר, ומסדיר את הזכות של המפעילה לשלוח לך דואר אלקטרוני
מעת לעת בנושאי האתר.
מובהר בזאת כי המפעילה לעולם לא תהיה אחראית, משום סיבה ולכל נזק שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע באתר.

המפעילה תעשה כמיטב יכולתה על מנת לשמור על האתר זמין, עם זאת, אין המפעילה מתחייבת כי האתר יהיה זמין
בכל עת והיא רשאית להפסיק את ניהול האתר, ו\או למנוע שימוש באתר ממשתמשים מסויימים או מקבוצה מסוימת או ממתחם כתובות IP מסיומות, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
לא תהיה לך טענה לגבי אבדן תכנים, אבדן קישורים או כל טענה אחרת בעת מחיקת הפרופיל שלך או האתר כולו או כל חלק ממנו.
התכנים באתר מובאים כמו שהם (AS IS) ואינם מהווים חלופה לשיקול דעת של כל אחד מהצדדים.
אין להתייחס למידע זה כאל ייעוץ מקצועי ובמיוחד לא כמידע מהימן.
המפעילה לא תהיה אחראית בשום מקרה, כלפייך במידה ותסתמך על התכנים באתר.

הנך מתחייב שלא לנקוט בלשון הרע כנגד המפעילה, משתמש אחר או כל אדם, לא להפר זכויות יוצרים, סוד מסחרי, להפר צו איסור פרסום, להטעות צרכנים על פי חוק הגנת הצרכן, לפרסם פרסום
המסית לגזענות, ו\או לאלימות כנגד אדם על סמך נטייתו המינית.
המפעילה תהא רשאית להציג, מפעם לפעם, מודעות של צדדים שלישיים או תכנים פרסומיים ו\או
ממומנים של צדדים שלישיים באתר, לקידום ושיווק מוצרים. הנך מודע לכך ולא תהיה לך
כל טענה כנגד הצגת תכנים מסוג זה.
המפעילה אינה אחראית לנוהלי הפרטיות או לתכנים של אתרים אחרים אשר ימצא קישור באתר
או שמקשרים אל האתר. בלחיצה על קישור, או כל סימן אחר, עליך לשים לב כי ייתכן ואתה עוזב את האתר.
כמו כן, המפעילה לא תהיה אחראית על הפרסומות המוצגות באתר, אלא המפרסמים עצמם.
המפעילה לא תהיה אחראית לתוכן המודעות שיפורסמו על ידי צדדים שלישיים ולא תהיה ערבה לטיבן.
עוד לא תהא המפעילה ערב לאספקת הסחורה שתרכש בעקבות אותם פרסומים ולא תהא המפעילה אחראית בכל צורה לנזק שיגרם לך עקב רכישה של מוצרים בעקבות פרסומים באתר.
מפעם לפעם תפרסם המפעילה באתר, בין באם בתוך כיתוב או בצורה נפרדת, קישורים לאתרים חיצוניים או של שירותי צד ג'.
למען הסר ספק, אין קשר בין המפעילה לאתרים אלו אלא אם נאמר אחרת במפורש.
המפעילה לא אחראית לתקינותם של הקישורים החיצוניים ולא אחראית לתוכן המובא בהם.
כל המידע המובא באתר זה, לרבות תגובות הגולשים וכן עיצוב האתר, תוכנה, יישום,
קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו, קטעי אודיו והיישום החיצוני
הינם קניינה הרוחני של המפעילה אלא אם צוין אחרת במפורש. נאסר עלייך להעתיק,
להפיץ להציג בפומבי או לעשות שימוש בקניינה הרוחני של המפעילה ללא קבלת הסכמתה מראש
ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו, איחסון בארכיון,
תרגום, עריכה מחדש וכיוצא בזה.
הנך מתחייב שלא תבצע שימוש באתר על מנת להטריד משתמשים אחרים או את המפעילה,
בין אם באמצעות שליחה בלתי פוסקת של מסרים ובין אם באמצעות שליחת
מסרים פוגעניים או מטרידים.
תבצע רק שימוש בתום לב, ולא תפרסם כל מידע אשר הינו פרסום פוגע כהגדרתו.
הנך פוטר את המפעילה מכל אחריות לנזקים שיגרמו לך עקב פרסום כל שהוא באתר.
אתה תהיה אחראי בלעדית לתכנים שתפרסם, ואתה מצהיר כי בדקת אותם
טרם פרסומם וכי תשפה את המפעילה בגין כל נזק שיגרם לה עקב פרסום תכנים כוזבים.
הנך מצהיר כי לא תשתמש במערכת האתר לצורך פרסום או שיווק ללא הסכמת המפעילה.

בין הצדדים לא יחולו יחסי עובד-מעביד. הדין הישראלי יחול על כל סכסוך הנובע
מהסכם זה בלעדית וכי כל סכסוך יובא בצורה בלעדית לבתי המשפט במרכז ישראל,
כל צד יישא בהוצאותיו במלואו.

למעלה ↑